22
MAR
2017

Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu

  1136 sayılı Avukatlık Yasasının 35/2. maddesi “Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 332. maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının 5 katı veya daha...
13
NIS
2015

KISMİ DAVA AÇMA ENGELİ KALDIRILDI

11.04.2015 tarihli resmi gazete ile Yargıtay Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanununda değişiklikler yapılmıştır. 6100 Sayılı Kanunun 109. maddesinin 2 .fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili fıkra talep konusu miktarın taraflar arasında tartışmasız ya da açıkça belirli olduğu...
10
ŞUB
2015

HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANDI.

                                                Özellikle, hizmet alımlarına ilişkin ihaleler ile kamuya ait işletmeleri alan alt işverenler tarafından çıkartılan ve kıdem tazminatına hak kazanan işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesinde çok büyük sorunlar ortaya çıkmaktaydı....
04
ŞUB
2015

FAKTORİNG İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANDI.

          6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 1 inci maddesine, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına ve 38 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlan yönetmelik 04 Şubat 2015 tarihli resmi gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi....
31
OCA
2015

FİNANSAL SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI.

İlgili yönetmelik 31 Ocak 2015 tarihli resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin içeriği finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Bilindiği üzere mesafeli sözleşmeler; Satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş...
29
OCA
2015

PERAKENDE TİCARETİNİ DÜZENLEYEN KANUN YAYINLANDI İŞLETMELER ARTIK KENDİ İNSİYATİFLERİNE GÖRE SÜRESİ BELLİ OLMAYAN İNDİRİMLER YAPAMAYACAKLAR.

Perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması, perakende ticaretin serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması, perakende işletmelerin dengeli bir şekilde büyüme ve gelişmesini...
28
OCA
2015

Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar Değişti

BANKALARIN ÇEK HAMİLİNE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTAR DEĞİŞTİ 21.01.2015 tarih 29243 No’lu Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile Muhatap banka ibraz edilen çek yaprağının karşılığının olmaması halinde 1200,00TL çek bedelini çek hamiline ödemekle yükümlü...
28
OCA
2015

Taksitle Satış Sözleşmeleri Yönetmeliği Yayınlandı.

TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI.   Ticari hayatı ve tüketicileri çok yakından ilgilendiren “Taksitle Satış Yönetmeliği” 14.01.2015 tarihli resmi gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlgili yönetmelik, tüketici ile satıcı arasında kurulan taksitle satış...
28
OCA
2015

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklikler Yapıldı

  KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİTLERİN TESPİT VE TESCİLİ HAKKINDA Kİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 09.01.2015 tarihli 29231 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik ile 13.03.2012 tarihinde yürürlüğe giren “Korunması...
28
OCA
2015

Ticari Kazanç ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği Yayınlandı.

TİCARİ KAZANÇ VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI.   Reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile ticari uygulamada bulunanların uyması gereken ilkeleri ve bu ilkeler çerçevesinde yapılacak inceleme...
12