28
OCA
2015

Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar Değişti

Comments : 0

cekBANKALARIN ÇEK HAMİLİNE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTAR DEĞİŞTİ

21.01.2015 tarih 29243 No’lu Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile Muhatap banka ibraz edilen çek yaprağının karşılığının olmaması halinde 1200,00TL çek bedelini çek hamiline ödemekle yükümlü olacaktır. Daha önce 1.120,00TL olan tutar arttırılarak, 1.200,00 TL olmuştur.

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *