31
OCA
2015

FİNANSAL SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI.

Comments : 0

mesafeli_sozlesmeİlgili yönetmelik 31 Ocak 2015 tarihli resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin içeriği finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Bilindiği üzere mesafeli sözleşmeler; Satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeler demektedir. Daha Önce Mesafeli Sözleşmelere ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelikte 27 Kasım 2014 tarihinde resmi gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Yeni yayınlanan yönetmelik ile uzaktan tüketici ile sağlayıcı yüz yüze gelmeden; Her türlü banka hizmeti, kredi, sigorta, bireysel emeklilik, yatırım ve ödeme ile ilgili hizmetlere ilişkin sözleşmeler yapabilecektir. Yani e-mail gibi uzaktan iletişim araçları ile taraflar sözleşme kurabilecek Tabi ilgili yönetmelik ile tüketici, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerden on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahip olacaktır. Sigorta ve bireysel emekliliğe ilişkin sözleşmelerde ise cayma süresi hakkında diğer mevzuatta yer alan tüketici lehine olan hükümler uygulanmaya devam edecektir.

İlgili yönetmelik, Üç ay sonra yürürlüğe girecek olup; yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yürütecektir.

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *