28
OCA
2015

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklikler Yapıldı

Comments : 0

 

KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİTLERİN TESPİT VE TESCİLİ HAKKINDA Kİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

09.01.2015 tarihli 29231 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik ile 13.03.2012 tarihinde yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında ki Yönetmeliğin” bazı maddeleri değiştirilmiş ve yeni maddeler eklenmiştir.

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *