22
MAR
2017

Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Comments : 0

marketing_partner_roundtable

 

1136 sayılı Avukatlık Yasasının 35/2. maddesi “Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 332. maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının 5 katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan Anonim Şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşme bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilir.” hükmünü amirdir. Yasa gereği Barolar, bu hükmün uygulamasını takiple görevli bulunmaktadır. 2 ocak 2017 günlü 29936 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari ücret tarifesinin 1. Kısım 3. Bölümünde belirtilen Avukatlara aylık ödenecek ücret brüt ( 1.650,00 TL ) olup, bunun altında belirlenen ücretler geçersizdir.

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *