28
OCA
2015

Taksitle Satış Sözleşmeleri Yönetmeliği Yayınlandı.

Comments : 0

TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI.

 

Ticari hayatı ve tüketicileri çok yakından ilgilendiren “Taksitle Satış Yönetmeliği” 14.01.2015 tarihli resmi gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlgili yönetmelik, tüketici ile satıcı arasında kurulan taksitle satış sözleşmelerini ve tüketicinin kira sonunda bir malın mülkiyetini edinme durumu oluşan finansal kiralama sözleşmelerini kapsamaktadır. İlgili yönetmelikte ki düzenlemeler katılım bankaları yönünden ise kar payları göze alınarak düzenlenmektedir. Ancak ilgili yönetmelik üketicinin taşınır bir malın satış bedelini önceden kısım kısım ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen ödenmesinden sonra satılanı tüketiciye teslim etmeyi üstlendikleri ve ödeme süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan sözleşmeleri kapsamamaktadır. O şekilde kurulan satış sözleşmeleri ile ilgili yine Borçlar Kanunu hükümleri uygulanmaya devam edecektir. Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde de bu yönetmelik uygulanmayacaktır.

İlgili yönetmelik tüketiciye bir çok yeni haklar tanımaktadır. Taksitle alınan bir malı tüketici hiçbir gerekçe göstermeden 7 gün içerisinde dilerse iade edebilir. Yani 7 gün içerisinde Cayma hakkını kullanabilir. Aynı zamanda ilgili yönetmelik tüketici nin borcunu ödeyememesi halinde de tüketicinin lehine olan düzenlemeler içermektedir. Ayrıca taksitli satışlarda senet düzenlenmesine de sınırlama getirildi. Yeni yönetmeliğe göre, sadece nama yazılı senet düzenlenebilecek; o da her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı taksit tutarını aşmayacak tutarda düzenlenebilecektir. Bu hükümlere aykırı düzenlenecek senet ise tüketici yönünden geçersiz sayılacaktır. İlgili yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *