28
OCA
2015

Ticari Kazanç ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği Yayınlandı.

Comments : 0

TİCARİ KAZANÇ VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI.

 

Reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile ticari uygulamada bulunanların uyması gereken ilkeleri ve bu ilkeler çerçevesinde yapılacak inceleme esaslarını belirlemek ve haksız ticari uygulamalara karşı tüketicileri korumaya yönelik hazırlanan yönetmelik 10.01.2015 tarihli 29232 Sayılı resmi gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlgili yönetmeliği göre reklamlar; Genel ahlak kurallarına aykırı ifade ya da görüntüler içeremez. Kamu sağlığını bozucu nitelikte olamaz. Kamu düzenini bozan, şiddet hareketleri ile yasadışı veya kınanacak davranışlara yol açan, göz yuman, bu davranışları özendiren veya destekleyen unsurlar içeremez. Hasta, çocuk, yaşlı ve engellileri istismar edici ifade ya da görüntüler içeremez. Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri özelliklere yönelik kötüleme, istismar, önyargı veya ayrımcılık içeremez. İnsan onuru ve kişilik haklarını zedeleyici biçimde yapılamaz. Önceden izin alınmadan, hiç kimsenin özel ya da sosyal yaşamına dair ifade veya görüntüler içeremez; reklamlarda o kişiye atıfta bulunulamaz; kişinin özel mülkü, ilgili ürüne ya da organizasyona verilmiş kişisel onay etkisi oluşturacak şekilde görüntülenemez veya belirtilemez. Tüketicilerin korkularını ve batıl inançlarını istismar edemez. Hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait ifade ya da görüntüler içeremez. Toplumu endişeye sevk edici veya yanıltıcı biçimde; hastalık, yaralanma ve benzeri bir durumla ilgili ifade ya da görüntüler içeremez. Güvenlik kurallarının gözetilmediği ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek uygulama ve durumlarla ilgili hiçbir sunum ya da tanımlama içeremez. Ayrıca reklamın; gizli olmaması gerektiği ve reklam olduğu muhakkak açıkça anlaşılmalıdır.

Reklamların doğruluk ve dürüstülük kurallarına uygun olması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre Reklamlar doğru ve dürüst olmalıdır. Ekonomik ve sosyal sorumluluk bilinci içinde ve haksız rekabete yol açmayacak şekilde hazırlanmalı ve ortalama tüketicinin algılama düzeyi ile reklamın tüketici üzerindeki olası etkisi göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Reklamlar, tüketicinin güvenini kötüye kullanamaz ya da onun tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar edemez. Reklamlar, aşağıda sayılan haller başta olmak üzere, hiçbir konuda tüketiciyi doğrudan veya dolaylı olarak yanıltabilecek ifade ya da görüntüler içeremez. Reklamlarda tüketicinin sahip olduğu yasal haklar, tüketicilere fazladan sunulan bir hak gibi gösterilemez. Reklamlarda yer alan; Araştırma sonuçları veya bilimsel yayınlardan yapılan alıntılar çarpıtılamaz. İstatistikler gerçekte olduklarından farklı sonuçlar doğuracak biçimde sunulamaz.  Bilimsel terimler yanıltıcı biçimde kullanılamaz. İddialar, gerçekte sahip olmadıkları bir bilimsel temele sahipmiş gibi gösteren bilimsel terminoloji ve ifadeler içeremez.

Reklamlar ile ilgili çeşitli bir çok detayın düşünülmüş olduğu “TİCARİ KAZANÇ VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ” nin ticari hayata büyük katkılar sunacağı beklenmektedir.

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *