29
OCA
2015

PERAKENDE TİCARETİNİ DÜZENLEYEN KANUN YAYINLANDI İŞLETMELER ARTIK KENDİ İNSİYATİFLERİNE GÖRE SÜRESİ BELLİ OLMAYAN İNDİRİMLER YAPAMAYACAKLAR.

Comments : 0

indirim

Perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması, perakende ticaretin serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması, perakende işletmelerin dengeli bir şekilde büyüme ve gelişmesinin sağlanması ve perakende işletmelerin faaliyetleri ile bunların birbirleri, üretici ve tedarikçilerle ilişkilerinin düzenlenmesini amaç edinen “PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN” 29.01.2015 tarihli resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yürürlüğe giren kanun ile beraber, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde kısa adı PERBİS olan bir parekende bilgi sistemi kuruldu. Buna göre PERBİS in asıl görevi; Perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve bu işletmelere yönelik veri tabanının oluşturulması ile bilgi paylaşımını sağlamaktadır.

Bu kanun ile beraber İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı PERBİS üzerinden verilecektir. Ruhsat başvurularıda PERBİS e yapılacaktır. İşletme sahiplerinin bakanlığa ve ilgili kuruma doğrudan yaptıkları başvurularda PERBİS e aktarılıp, sonuçları ve işlemleri burada değerlendirilecektir. Mevzuata uygun görülen işyerlerine işyri açma ruhsatı verilmesi için onay verilecekse bu da PERBİS üzerinden yapılacaktır.

Prim ve bedel talebine yönelikte yeni düzenlemeler içeren kanuna göre; Büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmeler;  üretici veya tedarikçiden mağaza açılışı ve tadilatı, ciro açığı, banka ve kredi kartı katılım bedeli ve benzeri adlar altında ürün talebini doğrudan etkilemeyen herhangi bir prim veya bedel talep edemeyecekler.Ayrıca satışa konu ürünün talebini doğrudan etkileyen reklam, anons veya raf tahsisi gibi hizmetlerden dolayı üretici veya tedarikçiden, sözleşmede türü ve oranı belirtilmedikçe prim ya da bedel talebinde de bulunamayacaklar. Ama taraflar sözleşme serbestisi çerçevesinde bu şekilde bir maddeyi sözleşmeye ekleseler dahi,  prim veya bedel talebinin sözleşme süresiyle sınırlı olması ve prim ya da bedel talebine konu olan ürünün sözleşme süresince rafta satışa sunulması zorunlu olacaktır.

Tarafların edimlerini ifa etmeleri noktasında da serbestlik ilkesi benimsenmiştir ancak, üretim tarihinden itibaren otuz gün içinde bozulabilen hızlı tüketim mallarına ilişkin ödemelerin süresi; alacaklı üretici veya tedarikçinin küçük işletme, borçlunun ise büyük ölçekli işletme olduğu hâllerde teslim tarihinden itibaren otuz günü geçemeyeceği belirtilmiştir. Burada da kanun koyucunun küçük işletmeleri ve üreticileri koruduğu görülmektedir.

İşletmeler artık kendi insiyatiflerine göre süresi belli olmayan İndirimler yapamayacaklar. Şöyle ki; yapılan kampanyaların süresi; işyeri açılışı, devri, kapanışı, adres veya faaliyet konusu değişikliğinde üç ayı, 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre tasfiye durumunda ise altı ayı geçemeyecek. Perakende işletmeler başlangıç ve bitiş süresi belli olmayan indirimler yapamaz diyerek yine tüketiciyi ve parekende sektöründe ki küçük esnafı korumaya yönelik olumlu hükümler içermektedir.

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *